Vstupní vyšetření

Během našeho prvního setkání potřebujeme při úvodním rozhovoru získat co nejvíce informací o Vašem zdravotním stavu, pohybovém režimu a Vašich obtížích. Poté následuje vyšetření Vašich pohybových schopností a dovedností s ohledem na Vaše obtíže a cílená diagnostika těchto obtíží. S výsledky vyšetření Vás seznámíme, případně zodpovíme Vaše dotazy. V případě, že problém nespadá do naší kompetence, nebo je pro zahájení cvičebního programu zapotřebí dalších vyšetření, doporučíme konzultaci se specialistou v daném oboru. Součástí vstupního vyšetření je základní ošetření, doporučení režimových opatření a cvičení.

Individuální cvičení

Za základ úspěšné léčby považujeme dobrou komunikaci. Zpětná vazba je pro nás důležitá a na jejím základě upravujeme léčebný proces.

Našim cílem je kvalitní terapie, individualizovaná pro každého konkrétního klienta. Nejsme zastánci cvičebních šablon ani otroky jedné fyzioterapeutické metody. Své vzdělání se snažíme stále zdokonalovat a rozšiřovat.

Cvičení a další léčebná opatření vybíráme ze široké škály metod, mezi něž patří měkké a mobilizační techniky, kraniosakrální terapie, terapie dle McKenzieho, Vojtova reflexní lokomoce, PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), terapie dle Mojžíšové, SM systém, kineziotaping. Dále ke cvičení využíváme závěsný aparát Redcord, Pilates-roller, BOSU, gymball, overball a Propriofoot.